10 cách tạo phước đức hằng ngày Phật tử nên biết

Bình an là hạnh phúc, biết đủ là phước lành, tâm trong sạch là vận mạng phước đức, ít ham muốn là trường thọ.

Quy y Tam Bảo

Quy Y Tam Bảo, luôn tín tâm vững chắc với Tam Bảo cũng là cách tích phước đức hiệu quả.

Ăn chay, không sát sinh

Ăn chay, không sát sinh cũng là một cách tạo ra công đức mà bạn nên áp dụng. Nếu như không thể ăn chay trường thì bạn nên chọn ăn chay ngày rằm, ngày mồng một hàng tháng. Hoặc bạn chọn ăn chay ngày thập trai như ngày mồng 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29, 30.

Mỗi ngày hãy làm việc thiện và tích thiện thành đức. Cho nên, người có tâm niệm làm việc thiện và tích đức, sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội tốt lành này.

Mỗi ngày hãy làm việc thiện và tích thiện thành đức. Cho nên, người có tâm niệm làm việc thiện và tích đức, sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội tốt lành này.

Tu hành giữ giới theo giới luật

Tu hành giữ giới theo đúng giới luật của Phật chính là việc bạn gieo trồng phước đức cho bản thân. Trong đó trì giới bao gồm việc bạn không nói dối, không vu oan  người khác, không xuyên tạc sự thật… Hãy giữ gìn giới hạnh trong sạch, tâm thanh tịnh để tạo phước đức trong kiếp này hay cả kiếp sau.

Hiếu kính cha mẹ

Một trong những cách tạo phước đức tiếp theo như lời Phật dạy là bạn cần hiếu thảo với cha mẹ, yêu thương gia đình, tôn trọng người khác. Hiếu kính với cha mẹ khi còn sống, khi ốm đau cần người chăm sóc chính là phước đức lớn nhất của mỗi người.

Nghe Pháp và thực hành giáo lý hằng ngày 

Nghe các sư Giảng Pháp tại chùa hay trên mạng thuyết giảng và thực hành giáo lý hàng ngày. Việc bạn nghe Pháp hiểu và thực hành theo chính là cách tạo phước đức vô lượng.

Phóng sinh

Mỗi ngày đi chợ bạn thấy con vật nào còn sống khỏe thì có thể chọn mua về để phóng sinh. Ví dụ như lươn, chạch, ốc, ca trê, cá lóc, chim, dế…. rất dễ sống nên phù hợp để phóng sinh. Không nên mua các con vật phóng sinh ở gần đền, chùa bởi làm như vậy là bạn đang tiếp tay cho việc bắt gom động vật khiến công đức suy giảm.

Khuyên người khác tu tập, làm việc thiện, từ bỏ việc xấu ác

Việc khuyên răn người khác thực hiện tu tập, ăn chay, phóng sinh, làm điều thiện, sống tốt … chính là cách để bạn tạo phước đức cho mình và cho họ.

Sám hối các lỗi/ nghiệp đã tạo và hồi hướng công đức cho chúng sinh

Sám hối với oan gia trái chủ, các việc xấu tạo ra trong quá khứ và hiện tại hàng ngày cũng là cách tạo phước đức. Việc sám hối giúp chúng ta tiêu trừ nghiệp chướng, giảm ngã mạn…. Từ đó mà quá trình tu hành của bạn sẽ ngày càng thêm tinh tấn, cuộc sống tốt đẹp lên.

Sau khi sám hối thì bạn nên Hồi hướng công đức cho Tam Bảo, gia đình và cho chúng sanh.

Nghiên cứu sâu giáo lý và hoằng dương Phật pháp

Bạn nên thực hiện nghiên cứu giáo lý, hoằng dương Phật pháp chuyên sâu để hiểu rõ và thấm nhuần. Đây là hình thức bố thí Pháp, công đức vô lượng mà không thể nghĩ bàn.

Lễ lạy Phật Pháp Tăng

Hàng ngày bạn nên dành thời gian lễ, lạy các vị Phật, Đại Bồ Tát…một cách thành tâm. Bạn có thể quỳ và lạy Phật trước bàn thờ trang nghiêm hay bất cứ nơi đâu chỉ cần trong đầu quán tưởng đến các Ngài. Trong quá trình lạy Phật bạn nên kết hợp xưng tán và tùy hỷ công đức của các Ngài.

Đức Tuệ