5 phương pháp diệt trừ phiền giận

Sự nóng giận, không biết kiểm soát cảm xúc của bản thân có thể khiến bạn mất đi rất nhiều thứ.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Cơn giận không phải chỉ là một hiện tượng tâm lý

1. Đối với người hành động dễ thương nhưng lời nói không dễ thương, thì mình đừng chú tâm vào lời nói của người ấy mà chỉ chú tâm vào hành động dễ thương của người ấy thôi.

2. Đối với người hành động không dễ thương nhưng lời nói lại dễ thương, thì đừng chú ý tới hành động của người ấy mà chỉ nên chú ý tới lời nói dễ thương của người ấy.

3. Đối với người hành động và lời nói đều không dễ thương nhưng trong tâm vẫn còn có chút dễ thương, thì mình chỉ nên để ý tới chút dễ thương còn lại trong tâm ý người ấy thôi.

4. Đối với người hành động và lời nói không dễ thương, trong tâm ý cũng không có chút gì dễ thương cả, thì mình phải thấy rằng người ấy đang đi về hướng khổ đau, không ai thương mến, giúp đỡ. Như vậy, trong mình sẽ khởi lên được tình thương và cơn giận sẽ được chuyển hóa dần.

5. Đối với một người mà hành động, lời nói và tâm ý đều dễ thương thì mình đừng khởi tâm ganh ghét với họ mà hãy biết tận hưởng sự dễ thương ấy. Như vậy mới là người có trí tuệ!

YT