“Ai cũng đều sẵn Phật Tánh trong người”

Dạ, con xin Thầy hoan hỷ khai thị cho con. Con kính đảnh lễ Thầy.

Câu hỏi:

Dạ! Con xin đảnh lễ Thầy với lòng thành kính!
Dạ con có nghi vấn như sau: Con có được đọc một số sách nói rằng “Tất ai cũng đều sẵn có PHẬT TÁNH trong mỗi người. Các con cứ tìm nơi thanh tịnh như chùa, thiền viện để tụng kinh, ngồi thiền rồi sau thì Phật tính sẽ lộ ra hay ngày nào đó sẽ thấy được Phật” và con hiểu câu này như sau:
– Con nên/phải TÌM lại tánh Phật trong mỗi người thông qua việc đọc kinh và ngồi thiền hoặc học kinh điển, ngồi thiền và tụng kinh mỗi ngày để cho Phật tính được hiển lộ. Cũng giống như con đang đi tìm vàng tại một cái mỏ vàng khi biết được vàng có ở trong mỏ vàng này.
– Hoặc Con thấy Phật tính ngay tại đây và bây giờ với cái thấy trong lành, định tĩnh và sáng suốt. Thấy sinh và diệt trong từng sát-na của dòng tâm thức, hay sống tùy duyên với vô ngã vị tha ở ngay hiện tại và thuận theo Đạo Pháp.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Trả lời:

Cả 2 đều đúng. Người thứ nhất hợp với căn cơ đức tin, gọi là tuỳ tín hành. Người thứ hai hợp với căn cơ trí tuệ, gọi là tùy pháp hành.

Theo: Trung tâm Hộ tông

HT. Viên Minh