[ẢNH] Không gian triển lãm văn hóa Phật giáo tại Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni

Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN cắt băng khai mạc không gian văn hóa Phật giáo

Trong khuôn khổ Đại lễ tưởng niệm Đại lễ tưởng niệm, Ban Tổ chức Đại lễ, Tiểu ban Văn hóa đã khai mạc không gian văn hóa Phật giáo, triển lãm các tác phẩm từ Hội thi nhiếp ảnh “Nữ giới Phật giáo đồng hành cùng dân tộc” tại sảnh trước lễ đài chính của Đại lễ.

Sáng nay, 1-10, Đức Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã quang lâm khu vực triển lãm thuộc Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM cắt băng khai mạc không gian văn hóa Phật giáo, triển lãm ảnh nghệ thuật Phật giáo nhân Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo, chư Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam.

[ẢNH] Không gian triển lãm văn hóa Phật giáo tại Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni ảnh 1

Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN, Hòa thượng Thích Lệ Trang cắt băng khai mạc không gian văn hóa Phật giáo, triển lãm ảnh nghệ thuật – Ảnh: Huệ Như

[ẢNH] Không gian triển lãm văn hóa Phật giáo tại Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni ảnh 2

Đảnh lễ Đức Thế Tôn trong không gian văn hóa Phật giáo

[ẢNH] Không gian triển lãm văn hóa Phật giáo tại Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni ảnh 3

Khu vực chân dung chư vị Ni trưởng tiền bối hữu công

[ẢNH] Không gian triển lãm văn hóa Phật giáo tại Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni ảnh 5

Thưởng lãm không gian văn hóa

[ẢNH] Không gian triển lãm văn hóa Phật giáo tại Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni ảnh 6

Viết thư pháp

[ẢNH] Không gian triển lãm văn hóa Phật giáo tại Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni ảnh 7
Thưởng lãm ảnh nghệ thuật Phật giáo tại triển lãm
[ẢNH] Không gian triển lãm văn hóa Phật giáo tại Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni ảnh 8
Viết thư pháp
[ẢNH] Không gian triển lãm văn hóa Phật giáo tại Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni ảnh 9
[ẢNH] Không gian triển lãm văn hóa Phật giáo tại Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni ảnh 10
Tác phẩm Tỉnh thức
[ẢNH] Không gian triển lãm văn hóa Phật giáo tại Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni ảnh 11
Nghệ thuật viết thư pháp
[ẢNH] Không gian triển lãm văn hóa Phật giáo tại Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni ảnh 12
Thưởng lãm thư pháp
[ẢNH] Không gian triển lãm văn hóa Phật giáo tại Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni ảnh 13
Chư tôn đức Ni giao lưu tại không gian triển lãm văn hóa Phật giáo