Chỉ là bất như ý

Cuộc sống luôn có những điều hợp với ý ta nhưng lại mâu thuẫn với suy nghĩ của người khác,

Tập sống với tâm xả

Người ngu si thiếu trí tuệ biến tự ngã của mình thành kẻ thù, lại tưởng kẻ thù của mình

Vòng ôm của mẹ

Làm ca sĩ, quỹ thời gian của tôi dành cho gia đình, quê hương và đặc biệt là cho mẹ

Quan Âm cứu nạn

Một ngày khoảng 8 giờ tối năm 1997, tôi vừa tan sở xong thi vội lên chuyến xe tối về

Chúng pháp và chúng phi pháp

“Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trú tại Đông Viên, giảng đường Lộc tử mẫu. Bấy giờ,

Luận về nhân quả

Con mỗi ngày niệm Phật A-di-đà có công dụng gì? Ví như con đem tiền cho vay lấy lãi, thì