Ba căn cơ tu học là gì?

Con xin đảnh lễ Thầy! Thưa Thầy, Thầy cho con hỏi hành giả nên có thái độ và cách nhìn nhận thế nào về việc tụng kinh, thọ trai giới? Đây là những pháp đối trị thiết thực cho trường hợp nào ạ? Con kính tri ân Thầy!

 

Căn cơ chính là khả năng và xu hướng tu hành được hình thành từ những nguyện và công đức tích lũy nhiều kiếp đến nay. Phật Pháp rất rộng lớn và vô cùng cao siêu, không có bất cứ ai có thể thành tựu được gì chỉ trong một kiếp.

Căn cơ chính là khả năng và xu hướng tu hành được hình thành từ những nguyện và công đức tích lũy nhiều kiếp đến nay. Phật Pháp rất rộng lớn và vô cùng cao siêu, không có bất cứ ai có thể thành tựu được gì chỉ trong một kiếp.

Trả lời:

Để thân tâm giảm bớt lăng xăng tạo tác bất thiện hoặc đắm chìm trong ham muốn tài, sắc, danh, thực, thuỳ… và tập sống giản dị, an bình, lương thiện:

+ Hành giả căn cơ đức tin thường chọn tụng Kinh, niệm Phật, trì Chú…

+ Hành giả căn cơ tinh tấn thường chọn thọ Bát quan trai, làm từ thiện, tu luyện khí công, thiền định…

+ Hành giả căn cơ trí tuệ thường chọn chánh niệm tỉnh giác – trọn vẹn rõ biết – thực tại thân-thọ-tâm-pháp trong những sinh hoạt hàng ngày hầu trực nhận sự thật nơi chính mình và cuộc sống…

Nguồn: trungtamhotong.org

HT. Viên Minh