Ba đồng cúng dường chư Tăng, 91 kiếp hưởng phước

Theo An Sĩ Toàn Thư: Ngày xưa, tại nước Câu-lưu-xa có vị vua tên là Ác Sinh. Một hôm, vua nhìn thấy có con mèo vàng. Nó từ phía đông bắc của đại sảnh đi vào, rồi chui xuống đất chỗ góc tây nam.

 

Vua liền ra lệnh khai quật ngay chỗ góc nhà ấy lên, tìm được một cái bồn bằng đồng. Trong bồn có 3 hộc, đều chứa đầy những đồng tiền vàng.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Từ chỗ ấy đào sâu xuống một chút lại gặp một cái bồn bằng đồng nữa. Bồn này cũng có 3 hộc và chứa đầy tiền vàng bên trong. Tiếp tục đào xuống thì tìm được thêm cái bồn thứ ba, cũng giống hệt như vậy. Lại từ chỗ đào được ấy, tiếp tục tìm ra xung quanh đó thì cứ cách khoảng một bước đi lại tìm được bồn đồng chứa tiền vàng. Đào rộng ra đến 5 dặm đều tìm được rất nhiều bồn đồng chứa tiền vàng như vậy.

Vua cho là việc quái dị trong lòng sinh nghi. Ông liền tìm đến chỗ Tôn giả Ca-chiên-diên thưa hỏi. Tôn giả đáp rằng: “Vào 91 kiếp về trước, có đức Phật ra đời hiệu là Tỳ-bà-thi. Sau khi đức Phật ấy nhập Niết-bàn. Có một vị tỳ-kheo đi khất thực đến ngã tư đường liền ngồi xuống. Ngài muốn giáo hóa mọi người nên chỉ tay vào bát mà nói rằng:

Nếu có ai biết mang tiền bạc cất vào trong thành quách kiên cố này. Bất luận là vua chúa, kẻ trộm cướp, cho đến các nạn lớn như lũ lụt, hỏa hoạn, thiên tai…cũng đều không thể cướp mất đi tài sản của người ấy.’

Có một người nghèo nghe vị tỳ-kheo nói thế thì hết sức hoan hỉ phấn khích. Nhân lúc vừa bán củi được 3 đồng, liền cúng dường tất cả vào trong bát. Cúng dường xong, người ấy quay về. Trong 5 dặm về nhà, cứ mỗi bước đi trên đường đều sinh tâm hoan hỉ. Về đến nhà rồi, trước khi vào nhà lại quay về hướng vị tỳ-kheo mà thành tâm đảnh lễ, phát tâm bố thí rồi mới vào. Người nghèo khổ ngày xưa ấy, nay không phải ai khác, chính là đại vương đó.

Theo Pháp Uyển Châu Lâm