Bậc đại giác ngộ đản sanh

Đức Phật là người chinh phục vĩ đại nhất mà chúng con từng được biết. Ngài chinh phục thế giới bằng tình thương và chân lý. Giáo lý của Ngài soi sáng con đường cho nhân loại để vượt qua một thế giới tối tăm, hận thù và đau khổ, tiến tới một thế giới của ánh sáng, tình thương và hạnh phúc.

 

Sự kiện Đức Phật đản sinh đã chấn động trời người, khắp nơi vui mừng chào đón dù đã trải qua hơn 2600 năm. Truyền thống kính mừng Phật đản phổ biến ở tất cả những quốc gia, vùng lãnh thổ nơi Phật giáo tồn tại bằng nhiều hình thức khác nhau. Tất cả đều thể hiện sự tôn kính và biết ơn Bậc Đại Giác Ngộ đã chỉ đường lành, khai thị cho chúng sanh vượt thoát mê lầm.

Vui thay! Đức Phật ra đời

Ưu Đàm nở rộ giữa trời mênh mông

Hân hoan chung một tấm lòng

Nhất tâm hướng Phật xuôi dòng Pháp luân.

Ý nghĩa Phật đản sanh (Phật đản PL.2568 – DL.2024)

5516a13766c3c79d9ed2

Đức Phật xuất hiện mang ánh sáng đến với nhân gian và ánh sáng đó được những đệ tử của Ngài trao truyền cho nhau từ thế hệ này sang thế hệ khác, vượt qua biên giới quốc độ để soi rọi khắp nơi. Việc đem ánh sáng giáo pháp của đức Phật đến với cuộc đời đã trở thành sứ mệnh thiêng liêng và cao cả của những người đệ tử Phật từ bao đời nay. Nhớ niệm về ngày Khánh Đản của đức Phật là nhớ niệm về sự xuất hiện của ánh sáng quang minh Phật pháp trong việc đẩy lùi bóng tối vô minh, khai mở Phật tính cho mọi người.

Khi nhân loại chìm đắm trong bóng tối của vô minh và bị trói buộc bởi sự đau khổ của tuổi già, bệnh tật và cái chết, đức Phật đã xuất hiện như “người cầm đuốc của nhân loại”, Ngài đã mang lại ánh sáng của trí tuệ. Sự xuất hiện của Ngài trên thế gian là “sự xuất hiện của đại quang, là sự xuất hiện của đại minh”. Sau khi giác ngộ giải thoát, Ngài thắp lên ánh sáng niềm tin và trí tuệ cho chúng ta, giúp ta thấy được sự thật của cuộc đời, thấy được con đường tu tập đưa đến sự giải thoát. Thế mới biết sự xuất hiện của Đức Thế Tôn có ý nghĩa và có tầm mức quan trọng đến nhường nào.

Đức Phật là người đã tìm ra con đường dẫn đến hạnh phúc và an lạc đích thực. Con đường ấy có thể áp dụng cho cả thế gian và xuất thế gian. Đối với thế gian, Ngài chỉ dạy con đường đưa đến hạnh phúc thiện lành, tìm kiếm phước báo thông qua những việc làm đem lại lợi lạc cho nhiều người. Đó là con đường giúp chúng sinh gieo trồng gốc rễ thiện lành để kiến tạo hạnh phúc, hòa bình và bình yên trong cuộc sống thế tục. Đối với xuất thế gian, Ngài chỉ dạy con đường đưa đến đoạn tận phiền não, ô nhiễm, chứng đắc thánh quả giải thoát – Niết bàn.

Quả thật không có ai trên thế gian này có “sức hút mãnh liệt” như đức Phật. Không có một vị lãnh đạo tôn giáo nào có tầm ảnh hưởng lớn như Ngài. Biết bao nhiêu bút mực, thơ ca, sử sách…viết về Đấng Điều Ngự và lời Ngài dạy, nhưng chưa bao giờ là cùng tận. Đức Phật và giáo lý của Ngài vẫn mãi là khuôn vàng thước ngọc dẫn dắt chúng sinh đi ra khỏi khổ đau của kiếp sống nhân sinh; vẫn mãi là nguồn cảm hứng vô tận cho thế nhân xưng tán.

Đôi khi chúng con cảm thấy hổ thẹn vì không hiểu Ngài hoàn toàn. Đôi khi chúng con chỉ tán thán Giáo Lý của Ngài và kính trọng Ngài, nhưng lại không cố gắng thực hành điều Ngài giảng dạy. Giáo Lý và Thông Điệp của Ngài đã ảnh hưởng đến tất cả mọi người từ hàng ngàn năm dù họ tin hay không tin vào tôn giáo. Thông Điệp của Ngài dành cho tất cả nhân loại.

Mặc dù Đức Phật không còn trên thế gian này nữa, hương thơm ngọt ngào từ nơi thân, khẩu, ý của Ngài đã bay tỏa tới muôn phương. Lý do giáo lý của Ngài đã chinh phục hàng triệu con tim vì giáo lý này được truyền bá không phải bằng vũ khí hay sức mạnh chính trị mà bằng từ bi và tình thương yêu nhân loại. Không một giọt máu nào đổ ra làm hoen ố con đường thanh tịnh.

Đức Phật là người chinh phục vĩ đại nhất mà chúng con từng được biết. Ngài chinh phục thế giới bằng tình thương và chân lý. Giáo lý của Ngài soi sáng con đường cho nhân loại để vượt qua một thế giới tối tăm, hận thù và đau khổ, tiến tới một thế giới của ánh sáng, tình thương và hạnh phúc. Trong 26 thế kỷ qua từ khi Đức Phật xuất hiện, thế gian đã có nhiều thay đổi. Nhiều quốc gia hình thành rồi tan rã, nhiều quốc gia hưng thịnh rồi suy tàn. Rất nhiều nền văn minh thời quá khứ đó đã đi vào quên lãng. Nhưng danh tiếng Đức Phật vẫn sống động trong tâm tư cả hàng triệu người trên thế giới ngày nay.

Thích Nữ Diệu Trí