Ban Hộ niệm người lâm chung không được lấy tiền, tài vật khi hộ niệm

Phật tử có hỏi rằng khi đến nhà thân quyến người đang lâm chung để hộ niệm, Ban hộ niệm có được lấy tiền, tài vật của gia quyến họ hay không và nếu có thì điều gì sẽ xảy ra. Đây là câu trả lời.

 

Trong nhiều bài viết, chúng tôi đã nói rõ sự cần thiết của việc hộ niệm người hấp hối, nguyên tắc Ban hộ niệm, các hành động đúng Pháp của Ban hộ niệm giúp người lâm chung được vãng sinh Cực lạc….Phần này, xin nói rõ vấn đề nhạy cảm: Ban Hộ niệm người lâm chung có được được lấy tiền, tài vật khi hộ niệm hay không?

ho niem nguoi lam chung

Theo Ấn Quang Đại sư, khi hộ niệm người lâm chung, người trợ niệm cần phải phải lưu ý hai điểm:

1. Tự mình đem cơm theo, đừng làm phiền tang chủ. Có thể uống trà, nước của họ…

2. Chớ bao giờ nhận tiền (lì xì). Điểm này là tuyệt đối tuân thủ, không có phá lệ.

Người tại gia đi trợ niệm nếu lấy tiền của thân bằng quyến thuộc người lâm chung tức là tạo tội và nghiệp. Lấy tiền của người khác thì Ban trợ niệm này coi như hỏng hết.

Chúng tôi tin rằng các chư vị trong Ban hộ niệm trên ba miền đều học theo Tổ Ấn Quang Đại Sư, tạo tác công đức thù thắng khi hộ niệm. Khi giúp được một người vãng sinh là người trợ niệm tích phước báu vô lượng vậy.

Liên hữu gia nhập vào Ban hộ niệm Phật A Di Đà đều phải có danh sách. Quyến thuộc của ban viên tin vào việc trợ niệm. Còn nếu không tin Phật pháp thì không cần phải nói nữa.

Khi trợ niệm phải tuân theo qui tắc: Người trong nhà bệnh nhân không được quấy nhiễu, hoặc tự đưa ra ý kiến. Người đã chết rồi, đừng nên làm điều gì cho rộn ràng. Lúc ban hộ niệm đến nhà có thể chuẩn bị trà nước, ngoài ra không cần phải chuẩn bị gì hết.

Khi cần liên hệ, quý Phật tử có thể tìm Ban hộ niệm trên ba miền (ở mỗi miền đều có danh bạ, trưởng ban Hộ niệm ở các tỉnh, thành phố) theo các link dưới đây:

Miền Nam I Miền Trung I Miền Bắc

Ban Tư vấn Phật giáo