Bạn nghĩ sao về người Phật tử tại gia tu tập mỗi ngày?

Thời buổi hiện đại, khi thấy một người trẻ tuổi học Phật, tụng kinh, bái sám, niệm Phật, phóng sanh, ăn chay, từ bỏ hết những ham muốn của 1 đời người như nhậu nhẹt, chơi bời, du lịch, mua sắm,..mọi người sẽ cảm giác rất khác lạ, đôi khi nghĩ là lập dị hoặc mê tín.

Mỗi ngày với họ mới hơn ngày hôm qua vì họ đã biết tạo phước cho chính mình và cho người thân gia đình và tất cả mọi người.

Thói quen tu tập tạo phước hằng ngày

240658977_1574836326200508_811646230592242408_n

Họ ăn chay là để tỏ lòng từ bi yêu thương tất cả chúng sanh cùng là máu mủ mà khác hình dáng với mình.

Họ niệm Phật là để gia tăng phước báu và tiêu trừ nghiệp chướng qua sự gia hộ của chư Phật.

Họ lạy Phật là để hạ mình khiêm tốn, sám hối lỗi lầm vô lượng kiếp cho đến nay.

Họ phóng sanh là phát lòng từ bi ra ban bố cho chúng sanh và chuộc lại mạng sống từ vô lượng kiếp mà mình đã ăn chúng sanh.

Họ biết tật xấu mình nhiều là hằng ngày phản tỉnh chính mình tích cực sửa đổi.

Họ nghe kinh Phật mỗi ngày là để trừ nghi phá kiến, làm giảm phiền não vọng tưởng.

Họ nguyện vãng sanh là mong muốn khao khát được tái sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc để được tu học , thoát khỏi luân hồi vay trả trong lục đạo, sau đó quay lại độ chúng sanh.

Họ thích chia sẻ những bài viết hay về Phật Pháp cho mọi người cùng đọc để tự cứu chính mình, đó là tâm bố thí Pháp.

Ai cũng nói sống ở đời mà không hưởng thụ là thật sai lầm. Vâng, đừng vội hưởng thụ cuộc đời giả tạm này rồi bị đoạ. Thà tu mà chịu khổ để chấm dứt vòng tròn sinh tử luân hồi sớm ngày giác ngộ thì thật là không uổng kiếp người.

YT