Bàn tán, nhận xét vô bổ về người khác có phải đang tạo nghiệp?

Con có nói những chuyện vô bổ, nhận xét chủ quan về người khác, nói ra những thông tin mà con chỉ nghe được chứ không biết chắc chắn. Con thấy mình đã sai. Có phải khi khởi tâm tham, sân, si, nghi, mạn là mình tạo nghiệp phải không thầy? Thiếu chánh niệm tỉnh giác là si phải không ạ?

 

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ thầy ạ!
Thưa thầy, con xin sám hối với thầy là hôm nay con có nói những chuyện vô bổ, nhận xét chủ quan về người khác, nói ra những thông tin mà con chỉ nghe được chứ không biết chắc chắn. Con thấy mình đã sai.
Thưa thầy, do thiếu tỉnh thức nên con thường phản ứng trước khi nhận ra, cứ như thể một người lạ nói, một người lạ tỏ thái độ chứ không phải là con vậy, phản ứng bộc lộ theo một thói quen, có lúc con thấy sân, ngã mạn trong những phản ứng ấy.
Thầy ơi, tâm con có hơi sân với chính mình, có chút thất vọng, tham cầu mong muốn được chánh niệm tỉnh giác hơn. Có lúc nhìn vào bên trong con không thấy ai trong ấy cả, thế mà có lúc con thấy lớp lớp cái ta tạo tác, cái ta này vừa dứt lại có cái ta khác nổi lên.
Thưa thầy, có phải khi khởi tâm tham, sân, si, nghi, mạn là mình tạo nghiệp phải không thầy? Thiếu chánh niệm tỉnh giác là si phải không ạ? Với tầng tầng nghiệp con đã tạo trong tiền kiếp và quá khứ của kiếp này, con không muốn tạo thêm nghiệp nữa, cố gắng càng tạo ít nghiệp càng tốt mà khó quá. Có phải những phản ứng tạo nghiệp này là do tập khí của con không ạ? Nhiều cái ta như vậy con thấy mênh mông quá. Con mong thầy từ bi chỉ dạy, con cảm ơn thầy ạ!

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trả lời:

Con thấy được như vậy là tốt. Cái Ta nhiều cách mấy cũng chỉ thấy nó trong hiện tại thôi, nên chẳng cần gì phải sợ.

Theo: Trung tâm Hộ tông

HT.Viên Minh