Ban Trị sự GHPGVN Q.3 tưởng niệm, tảo tháp Bồ-tát Thích Quảng Đức ngày cuối năm Quý Mão

 Chư tôn đức Tăng Ni Ban Trị sự GHPGVN Q.3 tưởng niệm tại Công viên Tượng đài Bồ-tát Thích Quảng Đức

Chư tôn đức Tăng Ni Ban Trị sự GHPGVN Q.3 tưởng niệm tại Công viên Tượng đài Bồ-tát Thích Quảng Đức

Sáng 30 tháng Chạp (9-2), tại Công viên Tượng đài Bồ-tát Thích Quảng Đức (Q.3), Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.3 đã đảnh lễ, tưởng niệm chư vị tiền bối hữu công, tảo tháp Bồ-tát Thích Quảng Đức.

Dâng hương tưởng niệm Bồ-tát Thích Quảng Đức theo truyền thống

Dâng hương tưởng niệm Bồ-tát Thích Quảng Đức theo truyền thống

Thượng tọa Thích Thiện Bửu, Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.3; Thượng tọa Thích Phước Triều, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trợ lý Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự; Đại đức Thích Thiện Châu, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.3; Thượng tọa Thích Minh Duyên, Phó Trưởng ban Trị sự quận, cùng Tăng Ni đại diện các tự viện Q.3.

Trước tôn tượng Bồ-tát, chư tôn đức đã đảnh lễ, dâng hương tưởng niệm Bồ-tát Thích Quảng Đức, vị pháp thiêu thân, cùng chư vị thánh tử đạo, tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam.

Công viên Tượng đài Bồ-tát Thích Quảng Đức được khánh thành vào năm 2010, là một công trình lịch sử văn hóa có ý nghĩa rất lớn đối với nhân dân thành phố; là một biểu tượng của từ bi và trí tuệ đối với Phật giáo Việt Nam.

Thượng tọa Thích Thiện Bửu, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.3 dâng trà cúng dường
Thượng tọa Thích Thiện Bửu, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.3 dâng trà cúng dường
Ban Trị sự GHPGVN Q.3 thành kính tưởng niệm
Ban Trị sự GHPGVN Q.3 thành kính tưởng niệm
Tăng Ni Q.3 tưởng niệm tại Công viên Tượng đài Bồ-tát Thích Quảng Đức
Tăng Ni Q.3 tưởng niệm tại Công viên Tượng đài Bồ-tát Thích Quảng Đức
Tảo tháp
Tảo tháp
Dâng hương tưởng niệm tại bảo tháp
Dâng hương tưởng niệm tại bảo tháp
Tảo tháp, tưởng niệm công đức của Bồ-tát Thích Quảng Đức và các bậc tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam

Tảo tháp, tưởng niệm công đức của Bồ-tát Thích Quảng Đức và các bậc tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam