Biết đạo sớm là hạnh phúc

Chúng ta biết đạo sớm ngày nào là hạnh phúc ngày đó, bởi khi đã hiểu đạo ta sẽ biết làm điều phúc, tránh điều tội, bớt tham lam ích kỷ ác độc, biết san sẻ, thương yêu… nhờ vậy mà ta tích lũy được nhiều phước lành.

Chúng ta biết đạo sớm ngày nào là hạnh phúc ngày đó, bởi khi đã hiểu đạo ta sẽ biết làm điều phúc, tránh điều tội, bớt tham lam ích kỷ ác độc, biết san sẻ, thương yêu… nhờ vậy mà ta tích lũy được nhiều phước lành

Trong trần gian này có người, có chó, có dê, có cừu… thì trong cõi âm cũng như thế, cũng có linh hồn của các con vật. Những đàn chó, dê, cừu… ấy đi lang thang không được ai cho ăn, vô cùng khổ sở. Con lợn, con gà, con chim, con mèo… chết đi đều như vậy cả. Sống mà không có phước thật là đáng thương.

Những lợi ích khi ta học Phật Pháp!

307696112_800668310991596_4194155780150556834_n

Chúng ta biết đạo sớm ngày nào là hạnh phúc ngày đó, bởi khi đã hiểu đạo ta sẽ biết làm điều phúc, tránh điều tội, bớt tham lam ích kỷ ác độc, biết san sẻ, thương yêu… nhờ vậy mà ta tích lũy được nhiều phước lành.

Chỉ có phước mới giúp ta bớt đau khổ khi đi trong luân hồi. Còn một khi đã kém phước thì dù làm người cũng không còn giá trị, bị người khác xem thường; sang cõi kia cũng phải vất va vất vưởng chẳng ai ngó ngàng, không được ăn mặc tử tế, phải lang thang đói khổ. Sau này được đầu thai lại cũng chưa biết mình sẽ trôi dạt về đâu.

Chúng ta theo Phật tu hành, chưa nói đến mục tiêu giải thoát cao siêu, chỉ cầu làm sao tích lũy được thật nhiều công đức cũng là một điều an vui, là một hành trang, vốn liếng cho mình mang theo suốt đời này và những đời sau.

Đó cũng là cái may mắn khi chúng ta gặp được Phật Pháp. Đáng thương nhất là những người không hiểu đạo, cứ tự tung tự tác gây tạo bao nhiêu tội lỗi thì sau này quả báo khổ đau là không thể tránh khỏi.

TT. Thích Chân Quang