Biết đủ và hài lòng với những gì mình đang có, đó chính là “hạnh phúc”

Hạnh phúc không phải là có tất cả những gì bạn muốn, mà là trân trọng những gì bạn đang có.

 

442489375_785494297017625_6535698987570416827_n

Người biết đủ là người giàu có nhất trong thiên hạ

– Người nghèo nói: Có tiền là hạnh phúc.

– Người tàn tật nói: Đi được là hạnh phúc.

– Người mù nói: Nhìn được là hạnh phúc.

– Người điếc nói: Nghe được là hạnh phúc.

– Người bệnh nói: Mạnh khỏe là hạnh phúc.

– Người chưa chồng nói: Có chồng sẽ hạnh phúc.

– Người chưa vợ nói: Có vợ sẽ hạnh phúc.

– Người chưa có con nói: Có con sẽ hạnh phúc.

– Người lo lắng sợ hãi nói: Bình an là hạnh phúc.

– Người xấu nghĩ: Xinh sẽ hạnh phúc.

– Người lùn nghĩ: Cao sẽ hạnh phúc.

– Dân đen nói: Làm quan sẽ hạnh phúc.

– Người đang rất đói nói: Được bữa cơm là hạnh phúc.

– Người đang buồn ngủ nói: Nếu được ngủ một giấc sẽ hạnh phúc.

– Người không có quần áo nói: Nếu có quần áo đẹp sẽ hạnh phúc.

– Người không có xe nói: Có xe để đi sẽ hạnh phúc.

– Người không có điện thoại nói: Nếu có chiếc điện thoại sẽ hạnh phúc…

Người ta luôn diễn giải hạnh phúc là “có”: Có nhà, có xe, có tiền, có quyền…

Nhưng hạnh phúc kì thực lại là “không”: Không lo lắng muộn phiền, không bệnh tật, không tai họa…

“Có” chủ yếu là thứ cho người khác xem, Còn “không” mới thực sự là thứ thuộc về mình.

Thực ra con người họ thấy thiếu cái gì thì họ nghĩ rằng có nó sẽ hạnh phúc. Nhưng khi có rồi họ lại muốn cái khác và nhiều hơn nữa. Thành ra mãi mãi không bao giờ họ thấy hạnh phúc vì h.a.m muốn là vô cùng. Vậy thì bạn làm sao đủ sức để thỏa mãn h.a.m muốn đây!

“BIẾT ĐỦ” và hài lòng với những gì mình có chính là hạnh phúc.

Hay nói cách khác, hạnh phúc không phải là có tất cả những gì bạn muốn, mà là trân trọng những gì bạn đang có.

ST