Bình Dương: Đêm hoa đăng mừng Khánh đản Đức Phật A Di Đà tại chùa Thiên Quang

Phật tử dâng đèn hoa đăng cầu nguyện

Phật tử dâng đèn hoa đăng cầu nguyện

Đêm 10-12 (17-11-Nhâm Dần), chùa Thiên Quang (Dĩ An) đã trang nghiêm tổ chức đêm hoa đăng Khánh đản Đức Phật A Di Đà với đông đảo Phật tử gần xa về tham dự.

 

Bình Dương: Đêm hoa đăng mừng Khánh đản Đức Phật A Di Đà tại chùa Thiên Quang ảnh 1

Nghi thức truyền đăng tại chánh điện chùa Thiên Quang

Sau phần xưng tán 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà là thời pháp thoại của Ni sư Thích nữ Hương Nhũ về “Thế giới chư Phật bất khả tư nghì”.

Nghi thức truyền đăng được diễn ra linh thiêng và trọng thể với những ngọn nến lung linh ấm áp như thắp sáng tự tánh Di Đà trong từng bước chân chánh niệm của người con Phật.

Bình Dương: Đêm hoa đăng mừng Khánh đản Đức Phật A Di Đà tại chùa Thiên Quang ảnh 2
Đại chúng hướng nguyện xưng tán Đức Phật A Di Đà

Với ý nghĩa truyền đăng tục diệm, ánh sáng linh thiêng được lan tỏa từ chư tôn đức đến hàng Phật tử, đại chúng cùng nhau hướng về Đức Từ phụ cầu sanh Tịnh độ và hướng nguyện đến thế giới hoà bình, chúng sanh an lạc.