Cách đối xử với người cõi âm

Khi con ngồi làm việc trong phòng 1 mình thì con có cảm giác luồng khí âm bao quanh. Con ngưng làm việc và bắt đầu niệm hơi thở, đồng thời rải tâm từ đến tất cả. Khoảng 5 phút sau, không gian yên ắng và con trở lại công việc. Con phải làm gì với những người âm trong phòng?

Câu hỏi:

Con chào Thầy,
Con xin được trình pháp và mong Thầy khai thị. Khoảng hơn 1 tháng nay con có ngồi thiền thêm vào buổi sáng và tối khoảng 30 phút đến 45 phút sau khi tụng trì kinh Diệu pháp Liên hoa. Trước khi ngồi thiền con hay niệm ân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và rải tâm từ đến tất cả. Sau đó con nhắm mắt và niệm hơi thở, tâm con dần tĩnh lặng và hơi thở nhẹ đi, có khi nó biến mất. Tâm có khi suy nghĩ nhưng con hoàn toàn thấy biết. Trong hoạt động hàng ngày thì con thường duy trì chánh niệm qua thận trọng chú tâm quan sát.
Chiều nay, khi con ngồi làm việc trong phòng 1 mình, tâm tự nhiên xoay vào bên trong quan sát, người con rung lắc nhẹ (cảm giác rung lắc nhẹ cũng thường xuyên xuất hiện khi con thiền hoặc buông thư ngồi yên lúc rảnh). Con có cảm giác luồng khí âm bao quanh. (Việc có người âm trong phòng, con và các đồng nghiệp cũng cảm được, nhưng bình thường con không sợ và có khi ngồi tại phòng làm việc để thiền). Nhưng hôm nay luồng khí này mạnh hơn và kèm tiếng rên. Con ngưng làm việc và bắt đầu niệm hơi thở, đồng thời rải tâm từ đến tất cả. Con cũng tự nói trong suy nghĩ với “họ” rằng nếu đây là oan gia trái chủ xin hãy nhận sự sám hối của con và cùng con tu tập chánh pháp để đồng thoát khổ. Con vẫn mỗi ngày hồi hướng cho tất cả chúng sanh hữu hình và vô hình tất cả các công đức và thiện pháp con làm. Khoảng 5 phút sau, không gian yên ắng và con trở lại công việc.
Dạo gần đây tâm có cứ TỰ ĐỘNG xoay vào bên trong quan sát khi giao tiếp với bên ngoài hoặc có khi nó tự QUÁN các đối tượng khi qua 6 căn. Có phải đây là cái tự nhiên có được khi tâm được tĩnh lặng nhờ thiền tập hả Thầy? Con phải làm gì nữa không với những người âm trong phòng?
Con xin lỗi là viết hơi dài. Con cảm ơn Thầy và chúc Thầy luôn an lạc. Con xin đảnh lễ Thầy.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trả lời:

Người âm thì ở đâu cũng có, chỉ cần sống đúng tốt thì năng lượng lành sẽ toả ra giúp họ an vui, đó là sự tương giao giữa các cõi giới, không nên tạo mối quan hệ với người âm dưới bất cứ hình thức nào.

Theo: Trung tâm Hộ tông

HT.Viên Minh