Cách làm dâu để gia đình hòa thuận

Khi phải gặp những người thân sống chung nhà vì con làm dâu hơn 10 năm rồi (người ta không làm gì ảnh hưởng đến con) tâm con luôn khó chịu, nổi sân ngầm bên trong và tìm cách tránh né, thậm chí còn không muốn thấy mặt. Con không biết làm cách nào để có một cuộc sống gia đình hòa thuận

Câu hỏi:

Kính bạch thầy
Con có nghe các bài giảng của thầy có nói không nên phân biệt, loại trừ, chống đối, như vậy mình sẽ khổ thêm. Phải chấp nhận, trọn vẹn sẽ bình an. Trên lý thuyết con nghe thì hiểu. Nhưng trong thực tế khi phải gặp những người thân sống chung nhà vì con làm dâu hơn 10 năm rồi (người ta không làm gì ảnh hưởng đến con) tâm con luôn khó chịu, nổi sân ngầm bên trong và tìm cách tránh né, thậm chí còn không muốn thấy mặt. Hoặc gặp mặt chỉ nói chuyện cho qua. Con biết do bản ngã của mình quá lớn, là mình nghĩ như vậy là không đúng, là sai. Nhưng con không biết làm cách nào (làm gì) để tâm con chấp nhận hoàn toàn, để có một cuộc sống gia đình hòa thuận. Con xin tri ân thầy.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trả lời:

Bất mãn cũng không đúng, muốn hoà thuận cũng không đúng. Nên hiểu biết mình, hiểu biết người và hiểu biết hoàn cảnh mới tốt. Hiểu biết mới có cảm thông, có cảm thông mới có thể chấp nhận.

Theo: Trung tâm Hộ tông

 

HT.Viên Minh