Cách xử lý khi chồng có tướng đào hoa

Chồng con rất hay bị các phụ nữ khác bày tỏ tình cảm quá mức thậm chí thô lỗ. Nhưng điều khiến con khó chịu là anh ấy không tỏ thái độ rõ ràng cho người ta biết là mình không thích. Con xin thầy cho con biết chồng con xử sự thế là đúng hay sai?

 

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, chồng con rất hay bị các phụ nữ khác bày tỏ tình cảm quá mức thậm chí thô lỗ. Nhưng điều khiến con khó chịu là anh ấy không tỏ thái độ rõ ràng cho người ta biết là mình không thích vì anh ấy bảo anh không sỗ sàng là được, còn người khác sỗ sàng thì anh kệ, càng tỏ thái độ người ta càng lần tới và anh ấy bảo con trong tâm có thì pháp có, trong tâm không để thì vạn pháp nó về chính nó.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Trả lời:

Đúng hay sai còn tuỳ thái độ nhận thức của anh ấy, nếu anh ấy nhận thức đúng như anh ấy nói thì đó là cách ứng xử khéo léo.

Theo: Trung tâm Hộ tông

HT.Viên Minh