Cảnh giới tái sinh phụ thuộc vào tiến trình tích luỹ nghiệp hay cận tử nghiệp?

Kính thưa thày! Cảnh giới tái sinh phụ thuộc vào tiến trình tích luỹ nghiệp hay cận tử nghiệp ạ? Vì con thấy mỗi tông phái hướng dẫn và lý giải có khác nhau. Con xin thày giảng dạy ạ! Con Diệu Bình có gửi cúng dường, mong thày hoan hỉ chứng minh ạ! Con xin kính lễ!

 

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trả lời:

– Thực ra, cận tử nghiệp chính là trình hiện lại “đại cương” của nghiệp đã tích luỹ từ trước. Do đó không phải là 2 thứ nghiệp khác nhau.

– Chùa đã nhận được, cám ơn con.

Theo: Trung tâm Hộ tông

HT.Viên Minh