Cắt đứt nghiệp lực

“Nghiệp lực ví như những sợi tơ mềm nằm sâu trong lòng ta được gọi là tơ lòng. Chúng tuy mềm nhưng cột rất chặt…”

 

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Trong đời ai cũng từng phạm lỗi. Có nghĩa là ta đã từng tạo ác nghiệp. Các nghiệp đó không hề mất đi mà luôn theo ta như bóng với hình.

Nghiệp lực như những sợi tơ mềm trói buộc ta rất chặt (còn gọi là tơ lòng). Muốn thoát khỏi những sợi tơ này thật không hề dễ dàng.

Thường sau một biến cố trọng đại nào đó trong đời (ví dụ khi đứng trước ranh giới giữa cái chết và sự sống) ta sẽ sám hối sâu sắc về ác nghiệp mà mình đã tạo nên. Lúc đó, ta bừng tỉnh, giác ngộ sâu sắc về một điều nào đó dù rằng ta đã từng gặp nó trước đây. Đó là “Đốn Ngộ”, tức là sự giác ngộ tức thì, là sự bừng tỉnh mà không cần phải trải qua nhiều tu tập.

Sự giác ngộ diễn ra tự nhiên, qua trải nghiệm chứ không bằng lý thuyết. Đốn ngộ sẽ là một vết dao sắc, mạnh, và dứt khoát, và chỉ có thế mới cắt đứt phăng được những sợi tơ mềm nghiệp lực.

Cao Thăng Bình