Ngôi chùa trên mây

Chùa Linh Quy Pháp Ấn nằm ẩn hiện trên ngọn đồi 45, xã Lộc Thành, Thành phố Bảo Lộc, tỉnh

Sông Hằng linh thiêng

Sông Hằng linh thiêng có vai trò quan trọng về lịch sử, văn hóa, tôn giáo với người dân Ấn