Chỉ là bất như ý

Cuộc sống luôn có những điều hợp với ý ta nhưng lại mâu thuẫn với suy nghĩ của người khác,

Tập sống với tâm xả

Người ngu si thiếu trí tuệ biến tự ngã của mình thành kẻ thù, lại tưởng kẻ thù của mình

Chúng pháp và chúng phi pháp

“Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trú tại Đông Viên, giảng đường Lộc tử mẫu. Bấy giờ,

Luận về nhân quả

Con mỗi ngày niệm Phật A-di-đà có công dụng gì? Ví như con đem tiền cho vay lấy lãi, thì

Tu là tạo phước

Người không biết tu dưỡng thường không biết cách kiểm soát thân, khẩu, ý của mình, cuộc sống có điều

Nhà sư “phá giới”

Trong một buổi thuyết pháp thường kỳ, nhà sư thú thật với trên ba trăm Phật tử rằng: “Tôi có