Lý tưởng tu hành

Trong lúc trôi lăn đó, thế nào cũng tạo nghiệp rồi lại đọa, rồi trả quả báo. Cho nên làm

Bài thơ chánh niệm

Chánh niệm trong tôi là phút này, Khi tay cầm bút, mắt nhìn tay. Chánh niệm… Tay viết, tay tì,

Luật vay trả là thế!

Trước hay sau gì hoặc sớm hay muộn, bạn có lên trời hay xuống tận đáy biển…Bạn vẫn phải trả

Trẻ em và lòng từ bi

Thời gian gần đây, chúng ta thấy xảy ra những vụ trẻ con bạo hành dã man và thậm chí

Câu chuyện chiếc lá

Tôi hỏi chiếc lá: “Em có sợ mùa thu không, vì tới mùa thu, em sẽ phải rời cây?”  

Đạo và đời

9 tuổi, cơ duyên được biết đến chùa khi con tham gia vào Gia Đình Phật Tử. Đã 11 năm

Nếu đời không có ta

Trăm nghìn lần đừng cho mình là “quá quan trọng”, bởi vì trên thế giới này, ai cũng đều rất

Phật pháp nhiệm màu

Chuyện hôm nay tôi kể…Trước giờ tôi rất ít khi nói về gia đình mình. Trong cuộc đời này, ngoài

Tu ra khỏi luân hồi

Chúng ta đã biết chủ động lực trong vòng luân hồi là nghiệp, thân miệng ý là nơi xuất phát