Đóa hoa bất diệt

Bánh xe pháp vẫn quay đều trong vũ trụ, cứ mỗi độ trăng tròn tháng tư âm lịch, tất cả

Trái tim Phật pháp

Xuân sang, hạ đến hòa mình vào những tiếng ve rộn ràng, mọi người cũng nao nức tham gia vào

Học cách im lặng…

Một lần nữa, chúng ta lại cùng ngồi với nhau để nhắc lại cái kết câu chuyện hai người tranh

Nghi thức tắm Phật

Tắm Phật (dâng nước cúng dường tắm Phật) là nghi thức truyền thống, có ý nghĩa vô cùng thiêng liêng

Trái tim người mẹ

Kinh Báo ân cha mẹ, kinh Vu Lan… đều nói lên ân đức cao sâu của cha mẹ và phận

“Người biết sống”

Đối với người học Phật, không có sự thăng tiến nào cao quý hơn sự thăng tiến về đời sống