Lý tưởng tu hành

Trong lúc trôi lăn đó, thế nào cũng tạo nghiệp rồi lại đọa, rồi trả quả báo. Cho nên làm

Luật vay trả là thế!

Trước hay sau gì hoặc sớm hay muộn, bạn có lên trời hay xuống tận đáy biển…Bạn vẫn phải trả

Trẻ em và lòng từ bi

Thời gian gần đây, chúng ta thấy xảy ra những vụ trẻ con bạo hành dã man và thậm chí

Tu ra khỏi luân hồi

Chúng ta đã biết chủ động lực trong vòng luân hồi là nghiệp, thân miệng ý là nơi xuất phát

Theo lời Phật dạy

Trước tiên, cần khẳng định rằng, Phật là một nhân vật lớn và có ảnh hưởng sâu rộng đến nền