Chúng pháp và chúng phi pháp

“Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trú tại Đông Viên, giảng đường Lộc tử mẫu. Bấy giờ,

Luận về nhân quả

Con mỗi ngày niệm Phật A-di-đà có công dụng gì? Ví như con đem tiền cho vay lấy lãi, thì

Tu là tạo phước

Người không biết tu dưỡng thường không biết cách kiểm soát thân, khẩu, ý của mình, cuộc sống có điều

Nhà sư “phá giới”

Trong một buổi thuyết pháp thường kỳ, nhà sư thú thật với trên ba trăm Phật tử rằng: “Tôi có

Chuyển đổi số mệnh

Số mệnh con người có thể cải đổi, người ta có thể dùng phương cách đúng đắn để cải số