Bài thơ chánh niệm

Chánh niệm trong tôi là phút này, Khi tay cầm bút, mắt nhìn tay. Chánh niệm… Tay viết, tay tì,

Câu chuyện chiếc lá

Tôi hỏi chiếc lá: “Em có sợ mùa thu không, vì tới mùa thu, em sẽ phải rời cây?”  

Đạo và đời

9 tuổi, cơ duyên được biết đến chùa khi con tham gia vào Gia Đình Phật Tử. Đã 11 năm

Nếu đời không có ta

Trăm nghìn lần đừng cho mình là “quá quan trọng”, bởi vì trên thế giới này, ai cũng đều rất

Phật pháp nhiệm màu

Chuyện hôm nay tôi kể…Trước giờ tôi rất ít khi nói về gia đình mình. Trong cuộc đời này, ngoài