Chú Đại Bi và tôi

Đã là Phật tử nên cố gắng học và trì tụng chú Đại bi bạn sẽ có được những sự

Bình yên là hạnh phúc

Bình yên là yếu tố nền tảng quan trọng hàng đầu để thiết lập một cuộc sống an lạc hạnh

Bác đồ tể vãng sanh

Bệnh của ba không thể cứu chữa. Cả đời này, ba sát sanh quá nhiều, nếu chết đi sẽ đọa

Thầy tôi

Nếu không có ánh sáng Phật pháp chắc con không có được như ngày hôm nay, con xin cảm ơn

Thư gửi Phật nơi xa

Ước gì con được sinh vào thời có Phật, cho con được cúng dường Phật, và được nghe Ngài giảng

Quay về và thở đi…

Mỗi người luôn có một cột mốc để thay đổi trong cuộc đời. Suy nghĩ, tư duy, lối sống và