Chỉ là bất như ý

Cuộc sống luôn có những điều hợp với ý ta nhưng lại mâu thuẫn với suy nghĩ của người khác,

Tập sống với tâm xả

Người ngu si thiếu trí tuệ biến tự ngã của mình thành kẻ thù, lại tưởng kẻ thù của mình

Khi tình thương có mặt

Đời sống con người trong xã hội hiện đại luôn đề cao giá trị vật chất và chạy theo sự

Cầu phước

Bệnh thường gặp của chúng sanh là làm biết bao việc bất thiện không sợ nhân quả tới đòi. Làm

Thương nhau là đủ

Sư thầy kể rằng đã nhặt được Linh và Hùng vào hai buổi sáng khác nhau nhưng lạ thay trời

Tự cứu lấy mình

Có một vị tín đồ nọ đứng dưới mái hiên tránh mưa, nhìn thấy một vị thiền sư cầm chiếc