Tu ra khỏi luân hồi

Chúng ta đã biết chủ động lực trong vòng luân hồi là nghiệp, thân miệng ý là nơi xuất phát

Kính niệm bậc đạo sư

Cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh Thành kính tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh (1917-2014), Giác