Nghệ thuật “nghe” hương

 Kōdō (香道) – Hương đạo, tức nghệ thuật “nghe” mùi hương là một trong những loại hình văn hóa đặc

Kính niệm bậc đạo sư

Cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh Thành kính tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh (1917-2014), Giác