Cha mẹ còn, còn hơn cả mùa xuân

Nếu có ai bảo với tôi rằng ở một nơi nào đó có một người xem con mình vừa là mục đích đầu tiên vừa là mục đích cuối cùng của đời mình thì tôi tin chắc rằng người đó không ai khác hơn là Mẹ tôi.

 

Ảnh minh họa.

Ba mẹ khoẻ, ba mẹ vui đó là Tết

Có một người đàn bà yêu thương tôi và tin tưởng ở tôi nhất trên đời này người ấy có thể vì tôi mà hy sinh cả tính mạng.

Đó là Mẹ tôi.

Có một người bạn trung thành với tôi nhất trên đời này,

người ấy có thể vì tôi mà từ bỏ hết mọi của cải,

mọi thứ ân sủng quý giá nhất.

Đó là Mẹ tôi.

Nếu có ai bảo với tôi rằng ở một nơi nào đó có một người xem con mình vừa là mục đích đầu tiên vừa là mục đích cuối cùng của đời mình thì tôi tin chắc rằng người đó không ai khác hơn là Mẹ tôi.

Mỗi người tình có thể ác độc với bạn nhưng trong lòng người mẹ thì chỉ có từ tâm.”

Nhè nhẹ Xuân về theo gió Đông.

Về trong ánh mắt Mẹ mênh mông..

Đốt làn hương nguyện cùng sông núi

Xuân đến Bình An khắp đại đồng.

Mỗi mùa xuân sang

Mẹ tôi già thêm một tuổi.

Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa Mẹ càng gần.

Dù biết như thế, tôi vẫn phải tin,

Tôi vẫn phải tin Mẹ đang còn trẻ.

Mỗi mùa xuân về Mẹ thêm tuổi mới.

Mỗi mùa xuân mới con mừng tuổi Mẹ.

Xuân này còn Mẹ với còn Cha

Còn hơn Phúc Lộc chất đầy nhà.

Nhắn ai vui đón tân niên mới

Mẹ Cha còn sống quí hơn quà!!

Như Nhiên