Chắp tay lạy cội Bồ Đề

”Thế Tôn!”, con thầm gọi tên / Cõi lòng tràn dâng khát ngưỡng. / Trong thế hoa sen tọa thiền / Con tìm Người trong tâm tưởng.

 

1

Ngày Phật thành đạo là dấu ấn quan trọng trong lịch sử nhân loại

Đêm con thức cùng Người

Đêm nay con thức cùng Người

Nghìn mắt sao trời cũng thức,

Chắp đôi bàn tay trước ngực

Lặng nhìn Đại Tháp thiêng liêng…

 

”Thế Tôn!”, con thầm gọi tên

Cõi lòng tràn dâng khát ngưỡng.

Trong thế hoa sen tọa thiền

Con tìm Người trong tâm tưởng.

 

Gió khuya, sương mù buốt lạnh

Muỗi bay như loài ong đêm.

Người ơi! tháng ngày khổ hạnh

của Người, ai dễ làm nên!

 

Bóng đêm phủ trùm vạn vật

Muôn loài chìm giấc mộng say

Người đã mang về Sự Thật

Rạng ngời đuốc Tuệ trên tay.

 

Nhân loại nghìn đời quy ngưỡng

Muôn sinh từ độ nương nhờ.

Người đến khơi nguồn chân phúc

Cuộc đời đẹp tựa bài thơ.

 

Nghìn thu.. dẫu khô dòng mực

Cũng không cùng tận ơn Người.

Đêm nay con về thức trọn

Dâng niềm tôn kính đầy vơi…

Như Nhiên