Chế tác an lạc hạnh phúc

Ai trong chúng ta cũng đều có thể sống an lạc vui vẻ, tích cực và có ý nghĩa trong bất kỳ hoàn cảnh nào nếu làm đúng và được theo lời đức Phật đã dạy…

 

72848450_1002983060052507_8355248022644326400_n

An lạc mỗi ngày khi ta xa lìa các pháp ác

An lạc mỗi ngày khi ta tỉnh giác chánh niệm

An lạc mỗi ngày khi ta bớt đi tâm cố chấp

An lạc mỗi ngày khi ta tọa thiền quán niệm

An lạc mỗi ngày khi ta bớt tham đắm ngũ dục

An lạc mỗi ngày khi ta niệm Phật thiền hành

An lạc mỗi ngày khi ta bớt nói chuyện thị phi

An lạc mỗi ngày khi ta nghe pháp, tụng kinh

An lạc mỗi ngày khi ta bớt xúm nghe đàm tiếu

An lạc mỗi ngày khi ta làm phước giúp người

An lạc mỗi ngày khi ta quán vô thường, vô ngã

An lạc mỗi ngày khi ta buông xả oán thù đố kị

An lạc mỗi ngày khi ta thông tâm đạt lý

An lạc mỗi ngày khi ta hoằng pháp lợi sanh.

TS.Thích Hạnh Tuệ