Chư tôn giáo phẩm Hội đồng chứng minh họp phiên cuối cùng của nhiệm kỳ VIII

Chiều nay ngày 26/11, chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh đã có phiên họp cuối cùng nhằm nhìn lại các Phật sự trong suốt 5 năm qua.

 

Đức Quyền Pháp chủ – Trưởng lão HT. Thích Trí Quảng phát biểu khai mạc phiên họp

Đức Quyền Pháp chủ – Trưởng lão HT. Thích Trí Quảng phát biểu khai mạc phiên họp

hdcm-5-1-1920x1340

hdcm-3-1-1920x1416

Chư tôn giáo phẩm HĐCM tham dự phiên họp

Chư tôn giáo phẩm HĐCM tham dự phiên họp

Sau phần phát biểu khai mạc của Đức Quyền Pháp chủ – Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, chư tôn giáo HĐCM đã thảo luận về nhiều vấn đề quan trọng như công tác chuẩn bị Đại hội, tờ trình và danh sách tấn phong giáo phẩm, dự kiến nhân sự của HĐCM, HĐTS nhiệm kỳ 2022-2027, tờ trình sửa đổi Hiến chương Giáo hội tại Đại hội.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu phát biểu trong phiên họp

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu phát biểu trong phiên họp

Kết thúc phiên họp, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng thay mặt HĐCM đồng ý thông qua nội dung và chương trình Đại hội. Ngài chỉ đạo Ban Tổ chức gấp rút hoàn thiện các công đoạn còn lại để tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp nhất.

Nguyễn Linh