Chưa thực chứng làm sao liễu tri được!

Con kính bạch Thầy. Con cảm thấy đoạn kinh này rất hay, nguyên lý cho tất cả, nhưng con chưa hiểu được rõ ràng nghĩa lý. Con xin Thầy chỉ dạy cho con được không ạ.

 

“Tất cả pháp lấy dục làm căn bản.
Tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi.
Tất cả pháp lấy xúc làm tập khởi.
Tất cả pháp lấy thọ làm chỗ quy tụ.
Tất cả pháp lấy định làm thượng thủ.
Tất cả pháp lấy niệm làm tăng thượng.
Tất cả pháp lấy tuệ làm tối thượng.
Tất cả pháp lấy giải thoát làm lõi cây.
Tất cả pháp lấy bất tử làm chỗ thể nhập.
Tất cả pháp lấy Niêt-bàn làm cứu cánh.”
Con xin cảm ơn Thầy ạ!

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trả lời:

Không hiểu rõ nghĩa lý là do trở ngại ngôn từ. Muốn vượt qua ngôn từ thì phải tự mình chứng nghiệm. Khi đã thực chứng thì “À! ra thế!”. Cho nên kinh này còn thiếu một câu “Tất cả pháp lấy thực chứng làm liễu tri”. Con chưa thực chứng làm sao liễu tri được!

Theo: Trung tâm Hộ tông

HT.Viên Minh