Chúng sinh dù là người hay thú đều tái sinh sau khi chết như nhau

Nếu một con vật mất đi nó có luân hồi liền không? Nếu tâm con cứ nhớ đến có cản trở gì cho nó không?

Câu hỏi:

Kính bạch Sư Ông,
Mỗi lúc đau khổ quá khi phải chứng kiến sự vô thường con nghĩ đến việc tất cả các chúng sanh đến một lúc nào đó đều sẽ giác ngộ, đều sẽ thành Phật, con nghĩ như vậy để tự an ủi mình. Nhưng sự thật có như vậy không ạ?

Con xin lỗi vì hỏi 1 câu như vậy, vì con tìm trên đây đều nói về người nhiều, con từng bị trầm cảm và con vật đó như một người bạn, nhờ nó mà con cởi mở hơn với xã hội này. Nó mất rồi, con thật sự rất buồn, con cám ơn Sư Ông đã từ bi lắng nghe con xin Sư Ông rải tâm từ cho con chó của con, con mong nó cũng sẽ biết Phật pháp dù ở cõi nào.
Con xin đảnh lễ Sư Ông.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trả lời:

Chúng sinh dù là người hay thú đều tái sinh sau khi chết như nhau. Mỗi kiếp sống là mỗi lớp học mà họ phải trải qua để học bài học thấy ra sự thật. Sự thật thì luôn hiện hữu và bình đẳng với mọi loài. Con yên tâm, sư ông giúp.

Theo: Trung tâm Hộ tông

HT.Viên Minh