Chúng sinh ở các cõi giới khác có tu học hay không?

Thưa Thầy! Thầy có nói về các cõi giới khác với cõi người, vậy ở các cõi giới đó chúng sinh có tu tập không ạ? Vì con thấy có một số video người đã chết nhập vào người sống, rồi nói nguyện vọng của họ muốn đến chùa tu tập.

 

Trong các cõi giới thì Đức Phật nói cõi người là tu tập dễ nhất, vì cõi người bao gồm hết tất cả các cõi giới khác. Trong một con người đã có tất cả các yếu tố của những cõi giới khác. Ở cõi người mới có những ngọn gió đời được-mất, hơn-thua, thành-bại, vui-khổ, luôn có 2 mặt đối lập để giúp con người thấy ra sự thật.

Ở các cõi từ cõi Trời Dục Giới trở lên thì họ sống sung sướng quá nên không ai muốn tu học. Có câu chuyện vua Trời Đế Thích, vị vua đứng đầu chư thiên trên cõi trời Đao Lợi (Tavatimsa), thỉnh thoảng cũng xuống nghe Đức Phật giảng pháp. Nhưng nghe pháp xong, khi Ngài trở về cõi Trời Đao Lợi thì lại tiếp tục hưởng thụ hạnh phúc trên đó, chứ không tu tập.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Ngài Mục Kiều Liên thấy vậy mới bay lên cõi Trời Đao Lợi, dùng thần thông làm rung chuyển cõi giới trên đó. Vua Đế Thích giật mình, thấy Ngài Mục Kiều Liên tới gặp và nói “Ông mới nghe Đức Phật giảng pháp xong, sao lại về trên này ăn chơi luôn?” – Cho nên nhiều khi ở nơi sung sướng quá sẽ không biết tu học, nên Khổ là yếu tố quan trọng giúp chúng sinh tỉnh ngộ.

Tuy nhiên khổ quá cũng khiến chúng sinh không còn đủ trầm tĩnh sáng suốt để tu học, nên những cõi thấp hơn cõi người cũng không thích hợp cho việc tu học. Vì vậy cõi giới phù hợp nhất để tu học chính là cõi người.

Những người đã chết rồi, sau lại nhập vào người sống phần lớn là những chúng sinh từng sống ở cõi người. Khi chết họ không siêu thoát được nên tái sinh vào 2 cõi Âm là Ngạ Quỷ (Quỷ) và A-tu-la (Thần).

1. Cõi Ngạ Quỷ bao gồm những người ít khả năng, nghiệp rất nặng.

2. Cõi A-tu-la là những người đã từng có địa vị ở cõi người, từng sống ở tầng lớp trên nhiều người, hoặc là những người có nhiều tài năng, khả năng. Khi chết do tâm nguyện hay chấp niệm nên không siêu thoát được mà tái sinh vào cõi A-tu-la. Nhưng ở cõi này họ không làm gì được, nên mới tìm cách nhập vào người sống, nhờ cái xác của người dương để làm việc. Thí dụ như họ chữa bệnh rất giỏi, nhưng ở cõi A-tu-la không chữa bệnh được, mới nhập vào người dương để thực hiện tâm nguyện chữa bệnh của mình.

Các nhà ngoại cảm cũng bao gồm 2 loại:

+ Một số ít ngoại cảm là khả năng tự có.

+ Phần lớn do người âm giúp cho họ.

Những người dương hay bị người âm nhập vào một phần là do cơ địa, nhưng một phần cũng do chính họ có những ước nguyện mong cầu, chính những mong cầu này là lời mời những người âm có cùng loại mong cầu tới.

Ví như một người có tâm nguyện “ước gì mình chữa bệnh được cho người này người kia”, chính ước nguyện này mời gọi những vị thần có khả năng chữa bệnh tới dạy dỗ, hay nhập vào để giúp người ấy chữa bệnh…
Thầy Viên Minh