Chuông chùa vang vọng não phiền tan

Quê nhà một thoáng trời thương nhớ / Đất khách tha phương một kiếp người / Khoảnh khắc chạnh lòng về chốn cũ / Chuông chùa văng vẳng tiếng rơi rơi.

 

TT. Thích Minh Thuận, Phó Duy Na tu học chùa Vĩnh Nghiêm.

TT. Thích Minh Thuận, Phó Duy Na tu học chùa Vĩnh Nghiêm.

 

Nhè nhẹ chuông chiều sương lạnh rơi

Hoàng hôn buông xuống phủ lưng đồi

Giăng giăng trước mắt làn khói toả

Nhân ảnh phủ mờ sương trắng rơi

Một thoáng hoàng hôn phút chạnh lòng

Quê nhà cách biệt mấy nhớ mong

Tha hương dừng bước chân phiêu lãng

Lắng tiếng chuông ngân nhẹ cõi lòng

Chuông chiều theo gió lộng ngàn khơi

Lá đổ chiều thu mấy độ rồi

Đường trước mịt mờ mây chìm nổi

Lối về sương phủ lạnh mù khơi

Quê nhà một thoáng trời thương nhớ

Đất khách tha phương một kiếp người

Khoảnh khắc chạnh lòng về chốn cũ

Chuông chùa văng vẳng tiếng rơi rơi.

Chuông chùa sớm tối nhẹ rơi rơi

Cảnh tỉnh hồn ai giấc mộng đời

Vật chất  tiền tài như bọt nước

Thế quyền danh lợi tợ mây trôi

Phù  sinh đã lắm bao chìm nổi

Thế sự đầy vơi kiếp nạn rồi

Nghe tiếng chuông ngân bừng tỉnh mộng

Ái hà muôn dặm hết sầu vơi.

Chuông chiều theo gió vọng ngàn phương

Tỉnh khách trần ai giấc mộng trường

Một thuở tài hoa rồi cũng (hết) tận

Vô thường vẫy gọi lắm bi thương

Chuông chùa vang vọng não phiền tan

Tỉnh giấc Nam kha hết khổ nàn

Ác nghiệp tan dần theo mây khói

Thiền môn nhè nhẹ tiếng chuông vang.

TT. Thích Minh Thuận