Có ai ngán ngẫm luân hồi?

Một lần nọ khi nhìn thấy một đống xương người như quả núi đức Phật đã khóc. Ngài Anan xúc động hỏi ngài “Vì sao Thế Tôn lại rơi lệ?”. Đức Phật bảo rằng ngài thương xót cho các chúng hữu tình.

Một lần nọ đức Phật trầm ngâm khi nhìn thấy một con heo

Ngài Anan cất tiếng hỏi “Vì sao Thế Tôn lại trầm ngâm như vậy?”

Đức Phật bảo rằng ngài cảm thấy xót xa cho con heo

Các kiếp trước con heo đã từng là một thiên nữ tài sắc vẹn toàn, nhưng khi phước báu cạn dần phải rơi vào kiếp súc sinh.

Một lần nọ đức Phật lại trầm ngâm khi nhìn thấy một đàn kiến

Ngài Anan lại cất tiếng hỏi “Vì sao Thế Tôn lại trầm ngâm như vậy? ”

Đức Phật bảo rằng ngài cảm thấy thương cảm cho đàn kiến

Đã trải qua bảy đời vị Phật mà đàn kiến vẫn mãi loay hoay trong kiếp súc sinh.

321

Một lần nọ khi nhìn thấy một đống xương người như quả núi đức Phật đã khóc .

Ngài Anan xúc động hỏi ngài “Vì sao Thế Tôn lại rơi lệ?”

Đức Phật bảo rằng ngài thương xót cho các chúng hữu tình

Phải trôi lăn trong vòng sinh tử luân hồi đầy khổ đau.

Dù là sinh ở cõi lành, hay bị đọa lạc vào cõi dữ

Chung quy cũng vẫn quanh quẩn trong vòng sinh tử luân hồi

Do đó, ngay từ bây giờ, nếu là một Phật tử

Bạn hãy khởi sự học, hành, và tin theo lời Phật dạy, dùng Pháp của Phật để tự cứu mình ra khỏi biển khổ của sinh tử luân hồi.

Quẩn quanh cả thế giới này

Đời người, ngẫm chỉ một giây vô thường!

Tỉnh Thức