Có hề chi!

Hề chi một phận đời riêng/ Buông hơi nằm xuống mà nghiêng đất trời./ Thiếu ta, đời cũng vậy thôi!/Ta là hạt bụi giữa đời bao la…

420813077_877863441013929_1361658782739972525_n

Hề chi một chiếc lá rơi.

Mùa thu vẫn cứ đẹp ngời nhân gian.

Gió lay giàn mướp hoa vàng,

Lời ru mẹ vẫn nồng nàn, mênh mông…

 

Hề chi một đóa xuân hồng

Bình minh nở thắm, chiều trông phai tàn.

Trong vườn còn huệ, còn lan

Người ta đâu chỉ ngó ngàng hồng thôi?

 

Hề chi một ánh sao rơi

Bầu trời đêm vẫn tuyệt vời ngàn sao.

Ánh sao lịm tắt phương nào

Con đóm đóm nhỏ tự hào sáng hơn!

 

Hề chi, vắng mợ chợ buồn

Người ta vẫn cứ bán buôn rộn ràng.

Đầu thôn, cuối xóm, giữa làng

Ai vì mợ vắng vội vàng hỏi thăm?

Hề chi thiếu một thẻ trầm

Mà bàn thờ

Bụt lặng thầm khói hương.

Sư đi hóa độ hoằng dương

Điệu ra tiếp khách thập phương thế thầy.

 

Hề chi con sáo xa bầy

Mà đàn sáo nọ từ rày lặng im.

Có con nào nhọc bay tìm

Còn chăng giọng hót trong tim bạn bè.

 

Hề chi trên lối khuya về

Đèn đường vụt tắt, nặng nề bước ai .

Nắng khuya vằng vặc canh dài

Không đèn còn ánh trăng cài ngõ đêm.

 

Hề chi một phận đời riêng

Buông hơi nằm xuống mà nghiêng đất trời.

Thiếu ta, đời cũng vậy thôi!

Ta là hạt bụi giữa đời bao la…