Có nên giải thích, minh oan khi bị vu khống?

Chồng con lừa gạt con, giờ con không có nhà ở. Nhân việc này chị ruột con, luôn sẵn ganh ghét con, đến gặp gia đình chồng con nhỏ to, vu khống con nhiều chuyện, bảo là con là người bất hảo… và gia đình chồng con sợ lắm, tẩy chay con. Con có phải giải thích, minh oan gì cho bên chồng con không?

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Trả lời:

Muốn giải thích hay không tuỳ con. Nếu cần thì giải thích, không cần thì thôi. Chủ yếu là qua sự kiện này giúp con học ra được điều gì mới là điều đáng lưu ý.

Theo: Trung tâm Hộ tông

HT. Viên Minh