Có phải hồi hướng cho người là dính mắc vào tâm mong cầu hay không?

Hỏi: Mỗi khi con ngồi thiền ở nhà xong, con có cần hồi hướng không? Và nếu con hồi hướng với tâm mong cầu cho người này, người kia thì như thế mình lại dính mắc phải không thưa Thầy? Xin Thầy chỉ giúp con hồi hướng như thế nào là đúng mà không bị vướng mắc?

01

Đáp: 

Hồi hướng là để mở rộng tấm lòng với tha nhân chứ không phải mong cầu.

Cầu nguyện cho tha nhân với tâm từ bi khác với mong cầu cho mình với tâm tham muốn.

 

Hồi hướng giống như rải tâm từ vậy thôi, không có hại gì cả.

 

Rải tâm từ mỗi ngày để được an vui

HT. Viên Minh