Có phải kinh điển trong Phật giáo nguyên thuỷ chỉ gói gọn trong 5 bộ kinh không?

Con nghiên cứu bên Phật giáo Đại Thừa thấy Đức Phật có 5 thời nói pháp mà trong Phật giáo nguyên thuỷ con không thấy nhắc tới. Và có phải kinh điển trong Phật giáo nguyên thuỷ chỉ gói gọn trong 5 bộ kinh phải không ạ?

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trả lời:

Đó là do người sau luận, chú giải, hệ thống hoá mà nói. Còn đức Phật chỉ tuỳ duyên mà khai thị sự thật thôi cho mỗi đối tượng thôi.

Theo: Trung tâm Hộ tông

HT. Viên Minh