Có phải “Tu tại tâm” là dấu hiệu không tu và kiêu mạn?

Hỏi: Thưa thầy, mỗi lần con khuyên bạn con đi chùa lễ Phật, tụng kinh và tọa thiền, bạn đều nói tu tại tâm được rồi không cần đến chùa. Như vậy có đúng hay không ạ?

 

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Đáp: 

Câu nói tu tại tâm là đúng, nhưng nó dành cho những bậc Thánh chứ không dành cho chúng ta. Người ta nói trong tâm mình có Phật là đủ không cần đi chùa nữa, hoặc nói tu tại tâm được rồi, nói như thế là đang tự khởi tâm kiêu mạn và lừa dối chính mình.

Nếu ngồi yên lặng để nhìn lại chính mình, thử hỏi trong cái tâm đó là tham sân si hay là từ bi, yêu thương và hỷ xả.

Nếu ngồi yên lặng để nhìn lại chính mình, thử hỏi trong cái tâm đó là Phật hay là đố kị, hơn thua hay là mưu tính.

Người Phật tử tu tập thì cần phải có môi trường thuận lợi để tu, đến chùa có bạn, có quý thầy cùng nhau tu tập. Giống như học sinh vậy, muốn học giỏi thì phải đến trường có bạn, có thầy thì mới học được, chưa đi học mà người lớn khuyên bảo liền nói trong tâm con có thầy giáo, cô giáo rồi không đến trường nữa, như vậy là sai hoàn toàn, thả cho lêu lỏng thời gian là hư liền.

“Xin con biết khiêm hạ

Tự thấy mình nhỏ thôi

Trong tâm là rác bụi

Cần quét dọn mỗi ngày”…

TT. Thích Chân Quang