Có thể hướng dẫn ba mẹ mình theo đạo Phật được không?

Làm cách nào để chúng ta có thể hướng dẫn ba mẹ mình theo đạo Phật ạ? Con cảm thấy ba mẹ con tuổi đã già nhưng vẫn chỉ lo kiếm tiền, con cảm thấy rất thương nhưng không biết phải nói như thế nào để ba mẹ quay về bên trong mình sống an lạc chứ không phải cứ quay ra bên ngoài ạ!

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trả lời:

Có những việc Phật cũng không “độ” được, vì phải đủ duyên mới có thể khai ngộ. Đôi khi có làm như vậy ba mẹ con mới học được bài học của họ. Khi chưa thấy được bên ngoài chỉ là vay mượn tạm bợ thì chưa thể quay về bên trong. Hãy tin vào sự vận hành mầu nhiệm của pháp, đừng tin vào tình cảm chủ quan của mình.

Theo: Trung tâm Hộ tông

HT.Viên Minh