Có từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha trong tình yêu lứa đôi không?

Theo con hiểu và thực hành thì chỉ có trở về trọn vẹn, chân thật với chính mình, chăm sóc vết thương của mình, thấu suốt được nguyên nhân khổ đau của mình,…thì mới thoát khỏi bể khổ của tình yêu ích kỷ. Con xin hỏi con thực hành thương yêu như vậy có đúng hướng chưa?

Hỏi: 

Con xin hỏi về tình yêu lứa đôi. Có bài hát được giới trẻ đón nhận rất nhiều, với ca từ rằng “Chọn con tim hay là nghe lý trí,…”Theo con thì “con tim” đại diện cho cảm xúc, mà “lý trí” thì đại diện cho lý lẽ, sự hợp lý, logic… Cả hai đều xuất phát từ ảo tưởng của bản ngã hết, nên không thể là tình yêu đích thực được.

Theo con hiểu và thực hành thì chỉ có trở về trọn vẹn, chân thật với chính mình, chăm sóc vết thương của mình, thấu suốt được nguyên nhân khổ đau của mình,…thì mới thoát khỏi bể khổ của tình yêu ích kỷ.

Từ đó thấy ra được vô ngã, vị tha, thấy mình “không hai” với người thương, khổ đau của người là khổ đau của mình, an vui của người cũng là an vui của mình, không còn ranh giới phân biệt giữa mình và người nữa…Và mỗi ngày con lại thực hành trọn vẹn-chú tâm-quan sát để tiến gần hơn đến tình yêu thương rộng lớn Từ – Bi – Hỷ – Xả…Bây giờ thì con thấy khi ở một mình con vẫn có hạnh phúc, và khi ở bên người thương con thì con thấy trân trọng, biết ơn.

Con xin hỏi con thực hành thương yêu như vậy có đúng hướng chưa?

Tỉnh thức thúc đẩy tình yêu thương và sự thông cảm

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Đáp: 

Con thực hành được tình yêu thương như vậy là tốt, tuy nhiên nếu một khi đã có đối tượng (nhất là đối tượng giới tính) thì khó mà có tình yêu thương từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha một cách hoàn hảo được.

Chỉ có từ bi hỷ xả vô lượng khi đối tượng là vô hạn, như thương yêu muôn loại, thương yêu chúng sanh v.v… mà thôi.

HT. Viên Minh