Có tu là có chuyển…

Đạo Phật không căn cứ trên ăn chay, ăn mặn để đánh giá một nguời tu cao, tu thấp, nhưng đạo Phật căn cứ trên sự tu là chuyển hóa tham, sân, si. Có chuyển hóa được tham, sân, si thì đó là kết quả của một quá trình tu tốt.

Ăn chay cốt yếu là để trưởng dưỡng lòng từ, là cảm nhận được nỗi đau đớn và sự sợ hãi của con vật khi bị đem ra giết thịt. Là tôn trọng quyền được sống bình đẳng của mọi loài, và cũng để tránh được sự vay trả trong nhiều đời, nhiều kiếp.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Khi bạn là người có phước dày, đức đủ thì tự nhiên từ trường trong người bạn phát ra một dạng năng lượng rất an lành. Chính điều an lành đó sẽ khiến cho những điều xui rủi, những dạng người tiêu cực phải tránh xa, vì đơn giản do cái phước của bạn đã bao bọc và ngăn trở những điều tiêu cực xảy đến cho bạn. Cũng như chính năng lượng an lành đó sẽ trổ nên những thiện duyên trong đời khiến cho mọi việc thuận lợi, toại ý.

Đến một giai đoạn đủ vững,

Đủ chắc cả về phước và đức,

Có đủ chánh niệm trong mọi việc,

Bạn sẽ thấy bình an ngay trong bất an.

Vì khi đó hoàn cảnh không thể lay chuyển được tâm trạng của bạn, mà bạn sẽ chuyển ngược lại hoàn cảnh theo hướng tốt đẹp nhất có thể.

Cứ cố gắng mỗi ngày tu tập chuyển hóa, gom một chút cách sống an lành, toả ra từ trường an lành thì người thiện duyên, việc thiện duyên sẽ đến với bạn một cách tự nhiên không cần mong đợi…

Tiếng Lòng