Con chỉ muốn sống thuận mà không có nghịch?

Hỏi: Tại sao có những người mà mình chưa bao giờ gây thù hay kết oán gì với họ mà sao họ lại chẳng thích mình mà còn ghét mình nữa? Mong Sư ông giải thích cho con được hiểu. Và mong Sư ông cho con một giải pháp, con làm sao giải tỏa được sư oan trái đó?

 

443699103_313290001813295_5164766253642443009_n

Đáp: 

Không có gì là oan trái hay thương ghét cả. Đó chỉ là quan niệm chủ quan trong tầm nhìn của cái ta ảo tưởng mà thôi.

Nếu con biết người đó được Pháp gởi đến để giúp con học ra chính mình và lẽ thuận nghịch, sinh khắc tự nhiên của sự sống thì con sẽ cám ơn Pháp và thấy người đó là thầy mình vì đã giúp mình thấy ra mối tương giao tuyệt vời của vạn pháp.

Nếu con chỉ muốn sống thuận mà không có nghịch thì con chỉ có thể sống được một nửa sự sống, còn nửa kia con muốn loại ra ngoài. Nhưng oái oăm thay muốn lấy bề mặt của cái mề đay thì cũng buộc phải lấy luôn mặt trái.

Vậy giải pháp là cứ thản nhiên nhận lấy cả hai mặt của sự sống để tùy nghi sử dụng.

Rồi một ngày kia con sẽ thấy mặt trái có khi còn hữu dụng hơn trong việc giúp con có cái nhìn toàn diện. Vậy cần gì phải giải tỏa oan trái, khi tâm con bình thì thế giới bình mà.

HT. Viên Minh