Con đường thành Phật

Đại sư Ấn Thuận (1906 – 2005), không chỉ là một vị cao Tăng đức hạnh trứ danh đương thời, mà ngài còn có những đóng góp to lớn cho nền nghiên cứu Phật học thế giới.

 

Hòa thượng là một trong những vị đại sư hàng đầu trong thế giới Phật giáo cận hiện đại, ngài thông suốt Tam tạng kinh điển và đã trước tác rất nhiều các tác phẩm luận giải sâu sắc về Phật học. Trong đó, không thể không nhắc tới cuốn sách Con đường thành Phật mà ngài xuất bản năm 1960.

3d2e3ea3-bc0f-405a-9d99-bdf39405ca7f

Bởi vì thông qua việc tùy cơ thích ứng lý tính, tự do lựa chọn, tùy thời tùy quốc độ, v.v. cho nên việc hoằng truyền Phật pháp đã trở nên hết sức đa dạng, khó có thể thâu tóm một cách trọn vẹn. Dường như giáo pháp nhà Phật giống như chiếc kính vạn hoa biến đổi đa sắc, khiến cho người mới học không thể quán triệt thông suốt. Do đó, nhiều khi người ta có cảm giác chẳng biết nên lựa chọn pháp môn nào là hay nhất đối với bản thân mình.

Giữa biển lớn vô bờ

Thế gian nhiều ưu khổ

Lưu chuyển trở về Không

Nơi nào là điểm tựa?

Vậy thì ở đây, cuốn sách Con đường thành Phật sẽ như tấm bản đồ thu nhỏ để dành tặng cho những ai có nhân duyên tiếp cận với Phật giáo và mong muốn tìm hiểu sâu hơn trên lộ trình tu tập của một hành giả học Phật. Cũng như việc nắm bắt kích cỡ và kiểu dáng của chiếc áo vậy, bắt đầu từ việc kéo cổ áo lên, rồi nắm lấy hai cổ tay áo kéo ra, đến kéo cái vạt áo xuống là có thể thâu tóm toàn bộ chi tiết chiếc áo. Qua từng chương của cuốn sách, chúng ta có cơ hội trải nghiệm tuần tự từng tầng bậc cấp độ tu học từ Nhân thừa, Thiên thừa, Thanh văn thừa, Duyên giác thừa, cho đến Bồ tát thừa và Phật thừa. Tất cả đều đã được đại sư Ấn Thuận trình bày, giải nghĩa một cách ngắn gọn, súc tích mà sâu sắc, vừa đủ để độc giả có một hình dung trọn vẹn về hành trình tu tập tiến tới thành Phật.

5a580743-3fce-400f-8d4d-33ecedb5bf25

Đặc biệt, Đại sư đã khẳng định, không có bất cứ một pháp môn nào là không thể tu hành thành Phật. Chúng ta có thể xuất phát từ Pháp chung Năm thừa, Pháp chung Ba thừa và Pháp chung Đại thừa; đồng thời, cũng xem trọng tất cả các pháp tu bình thường và pháp môn phương tiện. Và thông qua đó, cuốn sách này đã trình bày theo thứ lớp một cách đầy đủ và toàn diện về đạo Phật, để hướng dẫn người tu từng bước thể nhập vào cảnh giới cứu cánh của chư Phật.

Chúng sinh có Phật tính

Lý tính cùng hành tính

Ban đầu tập thành tính

Theo tính thành tập quán

Lấy đó mà tu tập

Cuối cùng, Phật sẽ thành.

Tất cả các thiện pháp

Đồng quy về Phật đạo

Hết thảy mọi chúng sinh

Cứu cánh đều thành Phật.

Tất cả chúng sinh đều có khả năng hướng thiện và hướng thượng, hướng về phía ánh sáng, nơi có giác ngộ giải thoát an vui chân thật. Nếu như có một ngày bạn chợt nhận ra được mục tiêu cứu cánh của đời mình, đem tâm hướng về Con đường thành Phật, thì cuốn sách này sẽ là hành trang của bạn trên bước đường phía trước. Khi đã mang trong lòng thiện pháp, hướng về chân trời ánh sáng, bạn có thể một lòng quyết tâm nhất hướng thẳng tiến về Phật đạo Vô thượng Bồ đề.

Nguyện hết thảy chúng sinh

Đều trọn thành Phật đạo!

Thích Bảo Giác