Con đường trung đạo Đức Phật dạy là gì?

HỎI: Tôi thường nghe nói giáo pháp của Đức Phật dựa trên con đường trung đạo. Xin hỏi quý trang ‘con đường trung đạo’ này là gì?

 

ĐÁP:

Con đường Trung đạo hay còn có những tên gọi khác theo tiếng Anh: Middle Way, Hán Việt: Trung đạo.

Con đường Trung đạo dùng để chỉ chung các phương pháp giảng dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Giáo pháp của Ngài tránh những cực đoan trong cách tu học, không buông thả theo dục lạc và cuộc sống khổ hạnh tuyệt đối.

Con đường trung đạo của Phật giáo gồm 8 'chánh'.

Con đường trung đạo của Phật giáo gồm 8 ‘chánh”.

Con đường này được phân gồm 8 ‘chánh” hay còn gọi là Bát chánh đạo, đó là:

Chánh kiến: nghe, thấy, hay, biết một cách công minh, ngay thẳng, đúng với sự khách quan

Chánh tư duy: suy nghĩ, xét nghiệm chân tránh, tư tưởng đúng với lẽ phải

Chánh ngữ: lời nói công bình, chân thật, hợp lý và ngay thẳng

Chánh nghiệp: việc làm chân chính, hành động, đúng với lẽ phải, có lợi ích cho người lẫn vật, phù hợp với chân lý

Chánh mạng: lối sống một cách chân chính bằng nghề nghiệp trong sạch, thiện lương

Chánh tinh tấn: siêng năng, cần cù, thẳng tiến mục đích đã vạch sẵn, không lùi bước trước khó khăn

Chánh niệm: ghi nhớ lẽ phải, những đạo lý chân chính quý trọng cao  siêu

Chánh định: tập trung tư tưởng, đúng với chân lý, có lợi ích cho đời, cho người.

Con đường trung đạo trong Phật giáo không chỉ biểu thị cho quan điểm sống, tinh thần trung dung cởi mở mà đây còn là một hệ thống triết học thâm sâu của Phật giáo Đại thừa.

Ban Tư vấn Phật giáo