Con phải làm sao khi thương quá cũng làm mình khổ?

Hỏi: Con kính mong Thầy cho con lời khuyên về các phương pháp cắt dây luyết ái với gia đình. Nhiều khi thương quá cũng làm mình khổ.

 

68900547_1715849565213763_3470424525395460096_n

Đáp:

Có hai loại tìn thương: Một là tình thương bao dung vị tha (tâm từ). Hai là tình thương dính mắc trói buộc (luyến ái).

Đức Phật cũng dạy trong Mettāsutta là không nên luyến ái gia đình (kulesu ananugiddho) mà chỉ nên có tâm từ với họ.

Sống hạnh phúc với tâm từ

HT. Viên Minh