Cứ để mọi chuyện đến đi tự nhiên!

Xin thầy chỉ dạy cho con thêm về phương pháp ngồi thiền ạ.

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy,
Gần đây con ngồi thiền vào sáng sớm như một nhu cầu tự nhiên, cũng không gò ép hay cố gắng gì. Con chỉ thấy lợi lạc là ngồi thiền vào sáng sớm thì thân thể và đầu óc thư giãn sáng suốt, sau đó bước vào ngày làm việc thì tỉnh táo hoan hỷ nên con cứ thực hành vậy thôi chứ không cố đạt được gì. Trong lúc ngồi thiền con chỉ tập trung quan sát ý tưởng nổi lên trong tâm trí chứ không cố gắng theo dõi hơi thở hay cố gắng hướng suy nghĩ theo một cách nào đó. Nhiều lúc con bị nhiều ý tưởng lôi dẫn miên man mất một lúc mới tỉnh ra là mình đang chìm vào ý tưởng đó. Nhiều khi ý tưởng nổi lên con nhận ra ngay thì ý tưởng lại biến mất ngay. Ngồi quan sát như vậy một lúc (chắc khoảng 20 phút) thì con rất nhạy nhận ra ý tưởng khi nó nổi lên nhưng con cũng mệt, không muốn quan tâm đến ý tưởng nữa và muốn buông luôn cả quan sát. Ngay đó thì con cảm thấy toàn bộ tâm trí bước vào một vùng rất tĩnh lặng và an bình. Nhưng ngay lúc đó con vẫn nhớ lời thầy dạy là thấy an cũng không tham. Con cứ để tâm trí lơ lửng ở trạng thái trống rỗng như vậy nhưng cũng không khởi lên hoan hỷ gì, chỉ là thấy biết thế thôi. Rồi chuông báo hết giờ ạ.
Con tạ ơn thầy
Kim Thái

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trả lời:

Tốt lắm! Con cứ vậy mà khám phá. Cứ để mọi chuyện đến đi tự nhiên, con chỉ thấy biết là được. Tốt xấu gì cũng chỉ thấy biết thôi, an thì biết an, bất an biết bất an, suy nghĩ thấy suy nghĩ, không suy nghĩ thấy không suy nghĩ… đơn giản vậy thôi, không tham ưu, không bám víu gì cả là được.

Theo: Trung tâm Hộ tông

HT. Viên Minh