Cuộc sống của người niệm Phật

Pháp môn niệm Phật là pháp môn đặc biệt, thế nên người niệm Phật cũng là người đặc biệt.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Đặc biệt ở đây chẳng phải nói đến những điều huyễn hoặc xa vời mà là trở thành người bình dị, giản đơn trong cuộc sống hằng ngày.

Cuộc sống của người niệm Phật là tùy theo hoàn cảnh, thân phận của mình mà sinh hoạt. Nếu bận việc lỡ quên cũng không sao nhưng nhớ ra thì liền niệm luôn. Tâm thường hổ thẹn, tự biết mình ngu si, vô lực.

Vậy thì, đã xuất gia thì cứ giữ thân phận xuất gia mà niệm Phật, tại gia cũng vậy.

Người cao sang hay người bần cùng, đều sống một cuộc đời an phận giữ mình, cố gắng làm tròn bổn phận, thủ ngu niệm Phật, bớt tranh nhân ngã, thị phi phải quấy hơn thua tốt xấu, có duyên thì khuyên người niệm Phật, bản thân thì dành thời gian để niệm Phật.

Chẳng mong quyền quý cao sang, chỉ mong cuộc sống bình yên, thường nhớ Phật niệm Phật, cầu sanh về Cực Lạc.

Niệm Phật sẽ được an lạc trong hiện tại và tương lai

Thích Tuệ Nhật