Dấu hiệu cho thấy ta tu đúng đường

Khi tu đúng rồi thì những tương quan trong cuộc sống cũng thay đổi đó là những oan trái của mình đối với chúng sinh cũng giảm bớt, đó là những người ghét mình họ bớt ghét và mình cũng bớt ghét họ, những oan trái nó nhẹ dần hơn.

 

Kết quả của việc tu đúng hiện ra trên nhiều điều nhưng về cơ bản là thể hiện trên ba điều.

– Thứ nhất là tâm mình tốt hơn, đạo đức hơn.

– Thứ hai là hoàn cảnh sống của mình từ từ an ổn dễ chịu hơn.

– Thứ ba là kết quả tâm linh giác ngộ của mình bắt đầu mở ra, mình bước vào một thế giới khác và đây là chuyện rất xa mình chưa nói tới nhưng cái giá trị ban đầu là tâm mình bắt đầu an vui hơn đạo đức hơn và yêu thương con người nhiều hơn là dấu hiệu đầu tiên.

Tu đúng thì dụng công ít mà kết quả lại thù thắng

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Cái thứ hai là hoàn cảnh sống của mình tự nhiên có chuyển biến, đó là mình gặp may hơn. Ví dụ như mình gặp xui nhưng trong cái xui đó vẫn có cái may chứ không phải gặp chuyện xui rồi mình suy sụp hơn, không phải như vậy. Vì khi mình tu đúng thì mình có cái phước được thần thánh che chở. Đó là chuyện tất nhiên khi ta tu đúng ta làm cho thần thánh yêu mến mình, làm lay động các cõi luôn và khi gặp những chuyện không may thì ta luôn được gia hộ che chở bảo bọc chứ không xui tận mạng. Và trong cuộc sống thường ngày của mình sẽ dễ chịu lần lần.

Rồi dấu hiệu khác nữa là gương mặt ta bắt đầu đẹp hơn. Tuy nhiên để gương mặt đẹp xấu là nhân quả của rất nhiều kiếp, không thể gieo nhân quả một hai đời mà một người có thể thi đậu hoa hậu được vì cái sắc đẹp là phải được tích lũy từ rất nhiều kiếp.

Nhưng mà người tu tốt thì sẽ đẹp hơn một chút, một chút thôi chứ không nhiều. Sau năm mười năm nếu ta tu đúng mặt ta sẽ đẹp hơn một chút xíu nhưng nhìn vô đó ta biết người đó tu có đúng đường.

Nên khi ta gặp những người Phật tử lớn tuổi bắt đầu đi vào tuổi già thì ta biết khi họ chết họ sẽ đi về đâu. Ta chỉ nhìn vào mặt đẹp hay xấu thôi. Nếu người đó trở nên đẹp lão, đẹp dần đẹp dần thì trong quá khứ họ có tu tập có làm công đức, có làm những điều đúng và họ sẽ về nơi xinh đẹp phù hợp với gương mặt của họ.

Còn những người tu lâu rồi mà gương mặt không thay đổi thì trong tâm họ còn vướng một cái gì đó chưa vượt qua được nên công đức chưa tăng trưởng vì họ chưa đi đúng đường. Tuy nhiên gương mặt thay đổi chỉ là dấu hiệu phụ mà thôi.

Và khi tu đúng rồi thì những tương quan trong cuộc sống cũng thay đổi đó là những oan trái của mình đối với chúng sinh cũng giảm bớt, đó là những người ghét mình họ bớt ghét và mình cũng bớt ghét họ, những oan trái nó nhẹ dần hơn..v.v.

Trong giấc mơ cũng thay đổi, nếu có mơ thì chỉ là những giấc mơ đẹp và khi mình ngủ mà người khác nhìn lén sẽ thấy mình nằm ngủ trong tư thế đẹp.

TT. Thích Chân Quang